ingyenes szállítás 80.000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás INGYENES!  ingyenes szállítás

Hívj minket bátran - Betonszál webshop Kérdésed van? Hívj minket bátran.
 Segítünk! +36-70/335-2225

Nyereményjáték szabályzat

Tavasz indító Nyereményjáték
Játékszabályzat

Tavaszi nyereményjáték a Betonszál webshopban

A játék és a szervező jelen szabályzat a Betonszál webshop/Fit Life Hungary Kft (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/betonszalwebshop/ oldalán futó „üzenőfali játékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

A játékban részt vehet:

 • minden 18 éven felüli, internet felhasználó - cselekvőképes - természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A játékban nem vehetnek részt:

 • a Szervező és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói sem.
 • regisztrált fiókkal rendelkező Nagykereskedelmi és Viszonteladói partnereink.

A játékból kizárásra kerülnek:

 • azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

A Játékban való részvétel feltételei:

 • A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt elfogadja feltétel nélkül.
 • Ha a részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését a Játékos nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra is kerül.
 • Abban az esetben, ha a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játék lebonyolítása, menete:

 • A Játék időtartama: 2024.03.04-2024.03.24
 • Sorsolás: 2024.03.25
 • A sorsolás véletlen generátorral (App-sorteos FB alkalmazásának a segítségével) történik a FB poszt hozzászólók adatbázisából.
 • Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 48 órán belül (FB oldalunkon, valamint a nyertesekkel Facebook üzenetben is felvesszük a kapcsolatot)
 • Nyeremények: 1 db 20.000 Ft-os Vásárlási utalvány. 1 db 10.000 Ft-os Vásárlási utalvány. 1 db 5.000 Ft-os Vásárlási utalvány
 • Nyertesek száma: 3 fő
 • A Vásárlási utalványok beválthatók: 2024.05.02-ig

A játék menete:

A játékosok feladata 2024.03.24. 23:59-ig a megjelölt - Tavasz indító Nyereményjáték  - Facebook poszt alatti hozzászólásban válaszolni arra a kérdésre, hogy „ha te lennél a szerencsés nyertes akkor melyik termékünkre vásárolnád le az utalványt".

Bármenyiszer hozzá lehet szólni a bejegyzéshez, de a sorsolásban ettől függetlenül minden hozzászóló csak egyszer vesz részt a sorsolásban. A soroláson csak azok vehetnek részt és azok lehetnek jogosultak a nyereményre is akik az ebben a szabályzatban rögzített feltételeknek megfelelnek.

A nyertesek nevét a Facebook oldalon tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 48 órán belül.
Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartjuk, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét.
 • ha az értesítő üzenetre max 5 munkanapon belül nem válaszol, vagy ha bármilyen okból nem lehet felvenni vele a kapcsolatot. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.
 • ha az értesítő üzenetre max 5 munkanapon belül nem válaszol, vagy ha bármilyen okból nem lehet felvenni vele a kapcsolatot. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.
 • egyértelműen bizonyítható, hogy hamis vagy több profil használatával vett részt a Játékban, amellyel egyértelműen jogosulatlan előnyre tett szert, vagy ha a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Kapcsolatfelvétel a nyertesekkel:

 • Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot a nyertesekkel és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit.
 • A nyertessel való kapcsolatfelvételt a  Facebook - Tavasz indító Nyereményjáték - bejegyzésben névre hivatkozással is segítjük.
 • A nyertesek hozzájárulnak, hogy nevüket a Facebook oldalunkon közzé tegyük.

Ha a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A kisorsolt vásárlási utalvány:

 • tetszőlegesen felhasználható bármilyen termék(k) megvásárlására.
 • nem váltható pénzre, és nem adható vissza, amennyiben az értékének csak egy része kerülne felhasználásra.
 • kizárólag a Betonszál webshopban vásárolható le.
 • akciós termékekre is beváltható.
 • nem használható a szállítási költség megfizetésére.
 • 05.02 után már nem beváltható.
 • bárkinek átadható, átruházható.
 • továbbítható elektronikus levél, szóbeli közlés, levél, telefax stb. útján.

A Szervező felelőssége

A Szervező nem vállal felelősséget azokért az esetekért, amikor a résztvevők pontatlan, téves vagy hiányos adatokat szolgáltatnak, illetve amikor részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy illetve kiskorú személy regisztrál anélkül, hogy törvényes képviselője hozzájárulna. Emellett nem vállal felelősséget az elektronikus úton elküldött értesítés elvesztéséért, más okokból történő sikertelen kézbesítéséért vagy annak késedelméért, és ezek következtében sem a Játékosok, sem bármely harmadik fél által elszenvedett károkért.

Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel önkéntes, és az ehhez szükséges adatszolgáltatás szintén önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatait kizárólag az adatfeldolgozó fogja kezelni, és harmadik felek részére nem továbbítjuk. Az adatokat kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célokra fogjuk felhasználni. A Szervező bármikor részletes tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és tevékenységéről az adatkezeléssel kapcsolatban. Ön jogosult bármikor, korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és kérni az adatainak törlését vagy kezelésének korlátozását a megjelölt célokra. Amennyiben az adatkezelés feltételei változnak, a Szervező értesíti a Játékosokat a változtatásokról. A Szervező nem fogja kezelni vagy feldolgozni a Játék résztvevőinek adatait a meghatározottaktól eltérő célokra, és az adatokat csak a tiltási nyilatkozat kézhezvételéig fogja kezelni.

Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható (This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook)így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli (ide nem értve a közzétett és kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó szabályokat pl.: tárolás időtartama), panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

2024.03.04

Betonszálshop.hu csapata 

betonszalshop.hu