ingyenes szállítás 80.000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás INGYENES!  ingyenes szállítás

Hívj minket bátran - Betonszál webshop Kérdésed van? Hívj minket bátran.
 Segítünk! +36-70/335-2225

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Viszonteladói ÁSZF
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Viszonteladói ÁSZF
Általános Szerződési Feltételek Viszonteladói tevékenységre

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Ezek az általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az általunk gyártott betonszálak (továbbiakban: Termékek) viszonteladói (továbbiakban: Viszonteladó) számára állapítják meg az általános feltételeket.
1.2. A Viszonteladó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek forgalmazására csak a jelen szerződési feltételekben foglaltak szerint jogosult.
1.3. A Vállalkozó fenntartja a jogot az ÁSZF bármikor történő módosítására. Az esetleges módosításokról az Ügyfelet a Vállalkozó előzetesen tájékoztatja.

2. A Termékek átvétele és fizetése

2.1. A Viszonteladó köteles a megrendelt Termékeket átvenni és kifizetni. Az áru átvételének és a fizetési határidőnek a szerződésben kell szerepelniük.
2.2. Amennyiben a Viszonteladó nem tartja be a szerződésben rögzített határidőket, a Vállalkozó jogosult az adott szerződést felbontani.
2.3. A Viszonteladó által választott fizetési mód a banki átutalás vagy készpénzfizetés lehet.
2.4. A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy bármikor felmondja a Viszonteladóval kötött szerződést, ha az nem tartja be a szerződésben foglalt feltételeket vagy jogszabályi előírásokat.
Ezen kívül a Vállalkozó jogosult megtagadni a további termékszállítást a Viszonteladó részére, ha az tartozásban van vagy nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.

3. A Termékek felhasználása és értékesítése

3.1. A Viszonteladó nem jogosult a Vállalkozó által kiadott ajánlatokat és szerződéseket módosítani, kivéve, ha a Vállalkozó ezt írásban engedélyezi.
3.2. A Viszonteladó köteles az értékesített Termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket és panaszokat írásban jelezni a Vállalkozónak, és lehetőséget kell adni a Vállalkozónak a probléma megoldására.
3.3. A Viszonteladó felelős az általa forgalmazott termékek minőségéért és biztonságosságáért, és vállalja, hogy minden jogszabályi előírást betart a termékek forgalmazása során.
3.4. A Viszonteladó kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a jogosultságokkal és engedélyekkel, amelyek szükségesek a termékek forgalmazásához, és vállalja, hogy az összes adó- és egyéb jogszabályi kötelezettségnek eleget tesz.

4. Felelősség

Az áru átvételének és a fizetési határidőnek a szerződésben kell szerepelniük. Amennyiben a Viszonteladó nem tartja be a szerződésben rögzített határidőket, a Vállalkozó jogosult az adott szerződést felbontani.
A Viszonteladó felelős a saját tevékenysége miatt keletkezett károkért, amennyiben azokat a Viszonteladó tevékenysége okozta.
A Viszonteladó vállalja, hogy nem támadja meg a Vállalkozó szellemi tulajdonjogait, és nem jogosult a Vállalkozó által szállított termékek márkanevének vagy más jelzésének jogosulatlan használatára.

5. Adatvédelem

A Vállalkozó az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és azokat kizárólag az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően használja fel. A Vállalkozó a személyes adatokat az alábbi célokra használhatja fel:

  • a megrendelések teljesítése érdekében;
  • számlázási és fizetési célokra;
  • marketingtevékenységéhez, amely magában foglalhatja a termékekről és szolgáltatásokról szóló információk és ajánlatok küldését;
  • a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében.

A Vállalkozó az általa kezelt személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha jogszabályi kötelezettség vagy hatósági intézkedés ezt előírja.

A Viszonteladó a személyes adatokat kizárólag a szerződésben rögzített célokra használhatja fel, és nem jogosult azokat harmadik fél részére továbbítani, kivéve, ha a Vállalkozó előzetesen és írásban hozzájárul ehhez.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai. A Viszonteladó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Vállalkozótól arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat hogyan és milyen céllal használja fel. A Viszonteladó kérheti a személyes adatai helyesbítését, törlését, illetve korlátozását is, valamint jogosult arra, hogy az általa megadott személyes adatokat hordozható formában megkapja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogviták. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogviták rendezése érdekében a Viszonteladó és a Vállalkozó megállapodnak abban, hogy elsődlegesen az egyezség útját választják. Amennyiben az egyezség útját választva nem sikerül megoldani a jogvitát, a felek elfogadják, hogy a jogvitáikat a hatályos magyar jog szerint illetékes bíróságok előtt bonyolítják le.

https://betonszalshop.hu/ - hatályos ettől a naptól: 2023-04-10

Betonszál webshop - Betonozz okosan